همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه لرستان

همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه لرستان

گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه لرستان

مقدمه

انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل، اغلب یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین تصمیمات در زندگی دانشجو است. دانشگاه لرستان پذیرای دانشجویانی است که می توانند در یادگیری و کسب یک تجربه کلی آموزشی شرکت کنند، و کسانی که می توانند با موفقیت در اهداف خود در این دانشگاه دست یابند.

دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه لرستان از اواسط سال ۱۳۸۰ رسماً کار خود را در حوزه ریاست دانشگاه آغاز نمود. فعالیت این دفتر در راستای وظایف تعریف شده توسط وزارت علوم، تحقیات و فناوری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت می گیرد تا بواسطه آن بتوان زمینه های لازم جهت توسعه روابط بین دانشگاه های داخل و خارج را فراهم نمود. دفتر همکاری های بین المللی و علمی امور بین الملل دانشجویان خارجی را که در دانشگاه ما تحصیل می کنند، مدیریت و نظارت می کند. علاوه بر این، دفتر وظیفه تهیه و اجرای برنامه های تبادل دانشجویی بین المللی و امضا و اجرای تفاهم نامه ها به همراه شرکت در سمینارها و کنفرانس های بین المللی و همچنین همکاری با شرکای دانشگاهی را بر عهده دارد. ما برای دانشجویان ورودی بین المللی و کارکنان بازدید کننده استقبال می کنیم و خدمات مختلفی برایشان ارائه می دهیم. تعالی و تنوع ارزش هایی هستند که به یک دانشگاه برای رشد و شکوفایی یک دانشگاه کمک می کند و این مهم در دانشگاه لرستان اکیدا دنبال می گردد. موفقیت ما در دانشگاه لرستان در رویکرد آموزشی ما نهفته است، که برای پیشرفت فردی، حرفه ای و فکری دانشجویان آن ارزش قائل است. دانشجویان دانشگاه لرستان از رده های سنی مختلفی هستند و از پیشینه ها، مناطق و کشورهای مختلف در حال تحصیل اند. این عامل سبب می شود که دانشجویان طیف گسترده ای از تجربیات مختلف را کسب کرده و به وسیله ی علاقه های خود، جامعه آموزشی را غنی تر سازند.

شرح وظایف

دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه لرستان فعالیت خود را پس از تاسیس دانشگاه به منظور برقراری ارتباط و شرایط همکاری و همچنین کسب اطلاع از مهمترین دستاوردهای علمی جهان آغاز نمود. در سال های اخیر، بنا به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات که نتیجه ی جهانی شدن را درپی داشته است، گستره ی فعالیت های دفتر همکاری های علمی بین المللی نیز افزایش یافته و نقشی بسیار چشمگیرتر از گذشته را در دنیای امروز عهده دار است.

 • گسترش همکاری ها و عقد قراردادهای بین المللی با دانشگاه ها، سازمان ها و موسسات علمی پژوهشی
 • ترغیب گروه های آموزشی به شرکت در کنفرانس ها و همایش های بین المللی
 • اقدام برای عقد قرارداد و پیگیری فعالیت های مربوط به برگزاری دوره های مشترک بین المللی
 • انجام مکاتبات خارجی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور
 • اقدام به برگزاری سمینارها و همایش های بین المللی در دانشگاه
 • دعوت از شخصیت های برجسته ی علمی بین المللی و اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی
 • پیگیری اقدامات لازم برای بازدید مسئولان و مهمانان بین المللی
 • برقراری ارتباط با نمایندگان ایرانی خارج کشور و کسب اطلاعات مورد نیاز برای اهداف مختلف
 • ارتباط و همکاری با سازمان های بین المللی تعیین رنکینگ دانشگاهی
 • حضور در نمایشگاههای علمی، آموزشی بین المللی
 • انجام اقدامات لازم برای کسب مجوز سفر کارکنان (کارمندان و اعضای هیئت علمی) به خارج از کشور
 • همكاری به منظور زمینه سازی برای همکاری های علمی آموزشی با دانشگاه‌های خارجی.
 • انجام اقدامات لازم برای جذب دانشجوهای غیرایرانی و ایجاد فضای علمی فرا ملیتی
 • ایجاد شرایط لازم برای جذب و پیگیری فرایند پذیرش دانشجویان بین المللی
 • پیگیری اقدامات و هماهنگی های لازم برای عقد تفاهم نامه های بین المللی با هدف تبادل دانشجو
 • هماهنگی و پیگیری امور گذراندن دوره‌های دکتری و فوق دكتری برای متقاضیان خارجی
 • پیگیری فعالیت های مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا)
 • تهیه و تدوین كاتالوگ‌ها و بروشورهای بین المللی دانشگاه
 • اقدام های لازم برای شناساندن ظرفیت ها و امتیازهای موجود در دانشگاه درسطوح بین المللی

برنامه راهبردی

ماموریت:

 • معرفی توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاه در سطح بین‌المللی
 • ارتقاء سطح علمی حوزه‌های مختلف دانشگاه به کمک ایجاد ارتباط با مراکز علمی تحقیقاتی خارج از کشور
 • گسترش همکاری ها و عقد قراردادهای بین المللی با دانشگاه ها، سازمان ها و موسسات علمی پژوهشی
 • برگزاری سمینارها و همایش های ملی و بین المللی در دانشگاه
 • ارتباط و همکاری با سازمان های بین المللی تعیین رنکینگ دانشگاهی
 • حضور در نمایشگاه های علمی و آموزشی بین المللی
 • جذب دانشجوهای غیرایرانی و ایجاد فضای علمی فرا ملیتی
 • پیگیری اقدامات و هماهنگی های لازم برای عقد تفاهم نامه های بین المللی با هدف تبادل دانشجو

چشم‌انداز :

 • دانشگاه تحقیقات محور و توانمند در راستای تولید نشر دانش و فناوری
 • همگام با تحولات پر شتاب محیط بین‌المللی و آشنا با تغییرات در زمینه همکاری علمی و بین‌المللی
 • استفاده از فضای بین‌المللی به عنوان فرصت در جهت نیل به اهداف دانشگاه
 • زمینه سازی برای همکاری های علمی آموزشی با دانشگاه‌های خارجی
 • شناساندن ظرفیت ها و امتیازهای موجود در دانشگاه درسطوح بین المللی