فرآیند ثبت نام دانشجویان بین الملل

فرآیند ثبت نام دانشجویان بین الملل

فرآیند ثبت نام دانشجویان بین المللی در دانشگاه لرستان

از اینکه دانشگاه لرستان را برای ادامه تحصیلات خود انتخاب نموده اید سپاسگزاریم. در ابتدا برای ثبت نام در دانشگاه لرستان، می توانید از میان رشته های موجود، رشته مورد نظر خود را انتخاب نمایید. پس از اطمینان از وجود رشته تحصیلی شما می توانید برای ثبت نام مراحل زیر را دنبال کنید. 

مرحله اول: ثبت نام در سامانه SAORG

 اطلاعات شما می بایست در سامانه (SAORG) سامانه امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری) درج گردد. با درج اطلاعاتتان در این سامانه، کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز می توانند مدارک شما را بررسی نمایند. 

وبسایت سامانه SAORG: www.portal.saorg.ir

مرحله دوم: بررسی اطلاعات و صدور مجوز تحصیلی 

پس از دریافت و بررسی اطلاعات توسط کارشناسان گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه لرستان، در مرحله بعد مجوز تحصیلی برایتان صادر می شود. داشتن مجوز تحصیلی بدین معنی است که اطلاعات و مدارک شما مورد تایید واقع شده و شما می توانید در دانشگاه لرستان تحصیل نمایید.

مرحله سوم: صدور روادید تحصیلی 

درخواست صدور روادید تحصیلی از طریق دفتر همکاری های علمی و بین المللی ارسال می گردد. زمانی که روادید برایتان صادر شد، به شما اطلاع داده خواهد شد و شما می توانید با مراجعه به سفارت و یا کنسولگری های ایران در کشور خود، روادیدتان را دریافت نمایید.

مرحله چهارم: تحصیل در دانشگاه لرستان

در مرحله آخر شما می توانید مطابق با تقویم تحصیلی دانشگاه، با در دست داشتن روادید تحصیلی تان، وارد خاک ایران شده و در دانشگاه لرستان حضور یابید. با ورود به شهر خرم آباد و دانشگاه لرستان، از شما استقبال خواهد شد و محیط دانشکده ها و دانشگاه به شما معرفی خواهد گردید. با تایید پذیرش نهایی توسط معاون آموزشی دانشگاه، شما رسما دانشجوی دانشگاه لرستان می شوید. تنها کاری که باقی می ماند، صدور اقامت یکساله برای شماست.