برنامه پژوهشی دعوت مشترک

برنامه پژوهشی دعوت مشترک

برنامه پژوهشی دعوت مشترک (ICRP) 

مرکز باهدف ارتقای کیفیت برنامه‌های پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور تسهیل ارتباطات علمی میان پژوهشگران فعال در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخل کشور و پژوهشگران خارجی دعوت می‌کند در قالب پروژه مشترک، تبادلات علمی بین‌المللی فی‌مابین صورت دهند. حمایت‌های مرکز در چارچوب این برنامه، تامین بخشی از هزینه‌های اجرای پژوهش می‌باشد. در این برنامه در بازه‌ی زمانی مناسب پس از اعلام فراخوان، متقاضیان، طرح‌نامه‌های پیشنهادی خود را از طریق سامانه‌ی طوبی و به صورت آنلاین تکمیل و به مرکز ارائه می‌کنند، پس از دریافت طرح‌نامه و رزومه‌های علمی پژوهشی محقق ایرانی و بین‌المللی و ارسال به داورهای متخصص، نتیجه نهایی هر برنامه از طریق شورای پژوهشی مرکز مصوب شده و به استحضار متقاضیان محترم می‌رساند، تا جهت انعقاد قرارداد فی‌مابین اقدام نمایند. 

اهداف برنامه 

  • ارتقاء كیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی داخلی بخصوص پروژه‌های دكتری
  • ارتقاء جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه علم و فناوری بین المللی
  • گسترش روابط بین‌ المللی علم و فناوری در قالب همکاری افراد حقیقی
  • دستیابی به اهداف علمی– فناوری خاص